کیفیت مستربچ های رنگی، عمدتاً به نوع رنگندانه مورد استفاده در آن وابسته است. کیفیت و خلوص رنگدانه ها، سایز دانه ها، پایداری رنگ، پایداری حرارتی، پراکنش، پوشش دهی و درصد رنگدانۀ موجود در مستربچ از جمله عوامل تعیین کنندۀ کیفیت مستربچ های رنگی است. مستربچ های رنگی پایا پلیمر دانا، علاوه بر داشتن بالاترین سطوح کیفی، تنوع فوق العاده ای از طیف رنگ ها را (در بیش از ۳۶۰ رنگ پیش فرض) دارا می باشند. البته می توان گفت که امکان عرضۀ نامحدود هر نوع مستربچ رنگی، از طریق مطابقت سازی نمونۀ موجود، با کمک پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی، وجود دارد.